Ĝeneralaj informoj

Kiam?

La sekva MASE-aranĝo okazos inter ĵaŭdo 10-a kaj lundo 14-a de oktobro 2019.

Kio?

Kvartaga semajnfino por verŝajne inter 10 kaj 20 esperantistoj, dum kiu ni uzos ĉefe Esperanton inter ni.

Estos tabulludoj kaj kartludoj. Estos bonaj manĝaĵoj veganaj, vegetaraj, kaj ankaŭ kun viando. Oni proponas ekskurson al Stratford-upon-Avon, la urbo de Shakespeare, kaj al Royal Leamington Spa.

Ni kune prilaboros ion, verŝajne esperantigi aŭ krei novan tabul- aŭ kart-ludon — ne hezitu proponi projekton. Ni havos ilojn por presi kaj eltondi profesiaspektajn kartojn, kaj eĉ materialojn por fari tabulon, skatolon, k.s. Ni celas fintraduki kaj finprodukti almenaŭ unu ekzempleron de unu ludo dum la evento.

Se vi havas duon-finitan projekton aŭ eĉ svagan ideon por nova ludo en Esperanto, trovu kunlaborantojn ĉi tie kaj vi verŝajne foriros de la evento kun ekzemplero de via nova ludo en la valizo.

Sabaton, tiuj kiuj estas motivitaj iros al la loka Park Run. Tiuvespere, ni ĝuos 5-minutajn fulmprelegojn pri la temo “Io Interesa”. Bonvolu kontribui!

Krom tio, estos sufiĉe multe da libera tempo por babili, ludi, naĝi, sidi aŭ ludi en la granda ĝardeno, kuiri, drinketi, ktp.

Kiom kostas?

La kotizo estas £85/€95, kiu inluzivas 4 tranoktojn kaj ĉiujn manĝojn. Tendumantoj havos rabaton de £10/€10. Eksterlandaj vizitantoj havos 50%-an rabaton. La kotizo ne inkluzivas ekskursojn.

La nombro da litoj estas limigita, do tendumantoj estos tre bonvenaj. Estos eĉ unu 2-homa tendo pruntprenebla surloke; kontaktu min se vi ŝatus uzi tion.

Se vi ĉeestos dum malpli ol la tuta tempo, vi mem skize kalkulu kotizon kaj sendu vian proponon al saluton@mase.org.uk. Mi tre verŝajne akceptos ĝin. 🙂

Kie? (vidu ankaŭ Pri la ejo)

Staple Hill Farm
Wellesbourne
WARWICK
CV35 9LH

Por detalaj informoj pri la domo mem, pri kiel vojaĝi tien, kaj kion kunporti, vidu la paĝon pri la ejo.

Kiu?

La eventon organizas Tim Morley, kun helpo de kelkaj partoprenantoj.

Kontaktu la organizanton per retmesaĝo al saluton@mase.org.ukaliĝu al la Telegram-grupo por babili pri la evento (antaŭe, dume, kaj poste).